Ingeniería Sin Fronteras Catalunya

Acerca de

Enginyeria Sense Fronteres (ESF) és una associació multidisciplinar formada per professionals, docents i estudiants, que treballa la interrelació entre l'enginyeria i la cooperació, ja sigui a través de tasques de formació i sensibilització en l'àmbit universitari o professional, com mitjançant projectes de desenvolupament en els països empobrits.

Ingeniería Sin Fronteras (ISF) es una asociación multidisciplinar formada por profesionales, docentes y estudiantes, que trabaja la interrelación entre la ingeniería y la cooperación, ya sea a través de tareas de formación y sensibilización en el ámbito universitario o profesional, como mediante proyectos de desarrollo en los países empobrecidos.


Compartir:

Compartir: